5. april 2022 7:30


Michael Nørager, lektor


Drop dramaet og sæt fokus på arbejdsglæden

Bemærk: dette foredrag har fundet sted

 

Det kan virke som en næsten umulig mission at definere vejen til arbejdsglæde og meningsfulde job, når præmissen samtidig er, at vi hver især tænker og agerer forskelligt.

Lektor ved Aarhus Universitet, Michel Nørager, har i mange år været optaget af det emne.

Denne Tidlig Tirsdag vil vi med udgangspunkt i Michel Nøragers nye bog ››Forståelse – meningsfulde perspektiver‹‹ få nye indsigter om det meningsfulde arbejdsliv. Og få konkrete løsningsforslag til en række kendte udfordringer.

I bogen har Michel Nørager kombineret eksisterende viden på området med egne undersøgelser, hvor en stor gruppe dansker har svaret på, hvad der giver mening i deres arbejds- familie- og fritidshjem. Det er vigtigt at forstå, hvad der ikke skaber glæde og mening. Her er de flest af os i samme båd, da vi som mennesker er eksperter i at fokusere på hverdagens små dramaer. Det skal vi øve os på at distancere os fra, da meningsløse spekulationer tager tid, fokus og energi – og i værste fald fører til stress.

Glæd dig til et gensyn med altid veloplagte Michael Nørager.

 

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED: hvis du har været tilmeldt / har deltaget i arrangementet og ønsker foredragsholders PP/slides, så skriv til os på tidligtirsdag@herningfolkeblad.dk

 

 ‹‹Tilbage