6. september 2022 7:30


Søren Holm, Head of Experiences Developement


Sådan leder man skrøbelighed

Det er nu, fremtidens medarbejdere og ledere skal formes. Der skal bruges handlekraftige, visionære, medfølende, lydhøre medarbejdere og ledere.

Hvordan skabes ledere, der kan rumme og styrke såvel robusthed som skrøbelighed? Hvad er skrøbelighed egentlig for en størrelse? Og hvordan kan man bruge sin egen og medarbejdernes skrøbelighed til at opnå resultater?

I LEGO Fonden udvikler Søren Holm aktiviteter med det formål at ændre børns muligheder for at tilegne sig læring gennem leg. Børn lærer gennem deres hænder, og her er byggeprocessen med Lego perfekt. Ordene kommer fra Head of Experiences Development i LEGO Foundation, Søren Holm, der også er manden i spidsen for indretning af LEGO House.

Glæd dig til denne Tidlig Tirsdag, hvor Søren Holm vil fortælle om ledelse gennem indlevelse, omsorg og indsigt.

 

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED. Hvis du har været tilmeldt / har deltaget i arrangementet og ønsker foredragsholders PP/slides tilsendt, så skriv til os på tidligtirsdag@herningfolkeblad.dk

 ‹‹Tilbage