1. november 2022 7:30


Flemming Dufke, direktør


Alle sælger din virksomhed – eller gør de?

Et stort og kontinuerligt salg af virksomhedens ydelser eller produkter, der sikrer værdiskabelse og udnyttelse af potentialet hos kunderne, er fundamentalt vigtigt for de fleste virksomheder.

Salgsindsatsen skal til stadighed effektiviseres for at nå målsætningerne.

Og selv om det umiddelbart er salgsafdelingens opgave at sælge, så er opgaven for vigtig til at blive overladt ››kun‹‹ til salgsafdelingen. Det er nemlig af afgørende vigtighed, at hele organisationen opfatter sig som sælgere – repræsentanter – for virksomheden og dens produkter.

Hele organisationen skal holde øjne og ører åbne overfor de kunde- og salgsmuligheder, der opstår. Og måske endnu vigtigere: være opmærksomme på ikke at være årsagen til, at kunderne siver væk.

Denne Tidlig Tirsdag vil direktør og resultatskaber i DufkeResult, Flemming Dufke, sætte fokus på den sælgende organisation og det resultatskabende team.

 

 

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED. Hvis du har været tilmeldt / har deltaget i arrangementet og ønsker foredragsholders PP/slides tilsendt, så skriv til os på tidligtirsdag@herningfolkeblad.dk

 

 ‹‹Tilbage