3. januar 2023 7:30


Dorte West, borgmester (V)


Den første kvinde 

Kommunens førstemand – eller bykonge – har tidligere været prædikater på borgmesteren i Herning Kommune. Siden august 2021 har borgmesteren heddet Dorte West, og hende får vi besøg af denne Tidlig Tirsdag.

Har det nogen betydning, om borgmesteren er en mand eller en kvinde? Det bliver vi klogere på, når vi får besøg af borgmester i Herning Kommune, Dorte West, som fortæller om sin første tid som borgmester.

Vi får perspektiver på den ledelsesmæssige opgave i at være øverste ansvarlig for den største arbejdsplads i kommunen, og hvordan man driver politisk ledelse, hvor forskellige holdninger og prioriteter skal omsættes til fælles løsninger.

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED. Der er ikke PP/slides.

 ‹‹Tilbage