13. juni 2023 7:30


Christian Bjørnskov, professor


Hvad er vigtigst – skal økonomisk vækst dæmpes for at redde klimaet?

Er økonomisk vækst en hæmsko eller en forudsætning for et mere bæredygtigt samfund og en sundere klode? Det spørgsmål tager professor ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS, Christian Bjørnskov udgangspunkt i, når han denne Tidlig Tirsdag vil tale om økonomi. Og om klimaet.

Er innovation og nye løsninger vejen til at bekæmpe klima-udfordringerne?

Eller er lavere vækst og brug af færre ressourcer vejen til målet?

Vi får denne Tidlig Tirsdag et forskningsmæssigt indspark til overvejelserne om økonomiske vækst også kan være en grøn medspiller.

 

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED. Hvis du har været tilmeldt / har deltaget i arrangementet og ønsker foredragsholders PP/slides tilsendt, så skriv til os på tidligtirsdag@herningfolkeblad.dk

 ‹‹Tilbage