18. april 2023 7:30


John Parm Ulhøi, professor, ph.d.


Opnå konkurrencemæssige fordele ved en bæredygtig virksomhed

Små og mellemstore virksomheders miljøpåvirkninger har ikke tiltrukket lige så meget opmærksomhed og engagement, som store virksomheders miljø-påvirkninger.

Men der er konkurrencemæssige konsekvenser af både SMV’ers og store virksomheders miljømæssige bæredygtighed.

Professor ved Institut for virksomhedsledelse, Aarhus BBS, John Parm Ulhøi, der har været en international kapacitet på området siden 1992, vil fortælle om den nyeste viden på området. Og denne Tidlig Tirsdag bliver det afsløret, hvordan også SMV’er kan opnå konkurrencefordele ved strategisk involvering i miljøledelsespraksis. Dette blandt andet med afsæt i John Palm Ulhøis seneste bog fra 2021 ››Sustainability and small and medium-sized enterprises‹‹.

Vi skal også høre om hvordan man kan retfærdiggøre investeringer i miljøledelsespraksis og dermed fremhæve den lille og mellemstore virksomheds særlige karakteristika, rolle og ansvar i forhold til bæredygtighed.

 

ARRANGEMENTET HAR FUNDET STED. Hvis du har været tilmeldt / har deltaget i arrangementet og ønsker foredragsholders PP/slides tilsendt, så skriv til os på tidligtirsdag@herningfolkeblad.dk

 

 ‹‹Tilbage