3. juni 2014 kl. 07:30


Lizette Risgaard, næstformand:


Fremtidens ledelse - set fra medarbejderens synsvinkel


I dag er løbende forandringer et vilkår på både det private og offentlige arbejdsmarked. Både for ledere og medarbejdere. Det kræver, at begge parter er i stand til at træffe selvstændige beslutninger, og det stiller krav til dialogen mellem ledelse og medarbejdere.

 

Lederne skal klædes på til at håndtere produktions- og arbejdsformer, der ændrer sig hele tiden. Man kan næsten sige, at ledelsesopgaven ændrer sig fra "at lede og fordele arbejdet" til at "lede sociale relationer". De senere år har denne form for ledelse fået betegnelsen: "social kapital".

 

I en forandringstid er social kapital særlig vigtig, fordi medarbejderne skal have tillid til, at forandringerne er nødvendige og at de gennemføres på en ordentlig måde. Når man samarbejder om forandringerne på en arbejdsplads, vil medarbejdere og ledere trives. Faktisk har vi i Danmark en meget høj grad af social
kapital, fordi vi i over 100 år har haft en samarbejdskultur

på arbejdspladserne og mellem parterne, og der er høj
grad af tillid mellem medarbejdere og ledere.

 

Kom og hør LO’s næstformand,
Lizette Risgaard, der også vil
fortælle om medarbejderdreven
innovation, hvor medarbejdere
inddrages i udvikling af produkter,
serviceydelser og nye og bedre
arbejdsmetoder. Det er den danske
model på arbejdspladsniveau.

 

PP fra foredrag

Opfølgende artikel, Herning Folkeblad, 040614



Tilmeld dig her


‹‹ Tilbage